ساخت رادیاتور دیزل ژنراتور در ابعاد مختلف

ساخت رادیاتور دیزل ژنراتور در ابعاد مختلف

رادیاتور دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور به دلیل راندمان کم و به دلیل گرمای بالای موتور نیاز به خنک شوندگی موتور که باعث اصلاح توان موتور را می شود را دارد. رادیاتور دیزل ژنراتور  با استفاده از آب و گردش در شبکه های رادیاتور و خنک شوندگی آب توسط پروانه و پمپاژ آن درمجاری سیلندر و …توسط واتر پمپ ، سبب کاهش گرمای موتور و بهبود بازده توان موتور می شود.

ساختمان رادیاتور دیزل ژنراتور :

ساختمان رادیاتور دیزل ژنراتوررادیاتور ژنراتور دارای شبکه های مسی و آلومینومی و قاب برنجی می باشند. دلیل استفاده از جنس مس و آلومنیوم که تعداد سلول های آن برحسب خنک کنندگی بیشتر موتور افزایش پیدا می کند. تعداد سلول های رادیاتور دیزل ژنراتور و ژنراتور گازسوز بر حسب توان و ابعاد و خنک شوندگی موتور 2،3،4،5،6،8 سلول می باشد.

ابعاد رادیاتور دیزل ژنراتور :

ابعاد رادیاتور ژنراتور گازسوز به دلیل ساکن بودن دیزل ژنراتور نسبت به رادیاتور خودرویی بزرگتر می باشد. ابعاد رادیاتور با افزایش توان ، سایز رادیاتور بزرگتر می شود. خصوصا در ژنراتور به دلیل حرارت بیشتر این موتور ، ابعاد رادیاتور بزرگتر می باشد.

مایع خنک کننده در رادیاتور باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

آب رادیاتور ژنراتور  و کیفیت آن سبب بهبود در خنک کنندگی موتور و همچنین جلوگیری از گرفتگی سلول ها  ، خوردگی و زنگ زدگی رادیاتور دیزل ژنراتور می شود لذا در این راستا باید از آب مقطر و آب خالص مورد استفاده قرار گیرد. زمان تعویض آب رادیاتور هر شش ماه یکبار می باشد.

ضد یخ رادیاتور دیزل ژنراتور :

ضد یخ رادیاتور دیزل ژنراتورضد یخ با توجه به شرایط آب و هوایی ، خصوصا در مناطق سردسیر استفاده می شود. نسبت مقدار ضد یخ به آب مقطر در مناطق گرمسیر 40 به 60 و در مناطق معتدل 50 به 50 و در مناطق سردسیر 60 به 40 می باشد. وجود ضد یخ در رادیاتور سبب افزایش نقطه جوش سیال و همچنین جلوگیری از خوردگی سلول ها و شبکه رادیاتور دیزل ژنراتور می شود.

 

موسسه فنی اتحاد با استفاده از امکانات کارگاهی و نفرات فنی قادر به ساخت و تعمیر انواع رادیاتور دیزل ژنراتور  می باشد لذا در صورت نیاز مشتریان گرامی به رادیاتور دیزل ژنراتور و رادیاتور ژنراتور گازسوز در توان و ابعاد مختلف با کارشناس موسسه فنی اتحاد ارتباط برقرار نمایند.