نصب و راه اندازی ژنراتور گازسوز (ژنراتور گازی)

نصب و راه اندازی ژنراتور گازسوز (ژنراتور گازی)

نصب و راه اندازی ژنراتور گازسوز

نصب و راه اندازی ژنراتور گازسوز (ژنراتور گازی)

نصب و راه اندازی ژنراتور گازسوز به نسبت نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور بسیار حساستر ، زمانبر و همچنین هزینه بیشتری را در برخواهد داشت و همچنین به نفرات متخصص و با تجربه نیاز دارد. موسسه فنی اتحاد در بحث فروش و نصب و راه اندازی ژنراتور گازسوز در پروژه های نیروگاهی و ارگانهای دولتی و پتروشیمی و…از سال 1370 آغاز نموده است لذا در صورت نیاز مشتریان گرامی در بحث فروش یا خدمات نصب راه اندازی ژنراتور گازسوز آماده همکاری و قرارداد می باشد.

مراحل نصب و راه اندازی ژنراتور گازسوز:

در مرحله اول باید سوخت مورد نیاز ژنراتور را از طریق لوله کشی گاز آماده سازی نماییم. ژنراتور گازسوز به دلیل تولید حرارت نیاز به رادیاتور که معمولا جدا از رادیاتور در فضای بالای سقف ژنراتور گازسوز یا جای دیگر نصب می شود نیاز به لوله کشی از رادیاتور به ژنراتور گازسوز دارد.

در مرحله بعد نصب و راه اندازی ژنراتور گازسوز همانند دیزل ژنراتور باید کابل کشی طبق محاسبات صورت گرفته انجام شود.

پس از مراحل بالا روغن مورد نیاز را طبق کاتالوگ ژنراتور گازسوز وارد موتور می نماییم. سپس جهت سیستم کولینگ ژنراتور گازسوز آب مقطر را همراه با ضدیخ که نسبت آن به ترتیب در نواحی سرد سیر 40 به 60  و در نواحی معتدل 50به 50  در نواحی گرم سیر 60 به 40 وارد رادیاتور می نماییم سپس هواگیری را انجام می دهیم .

در مرحله دیگر نصب و راه اندازی ژنراتور گازسوز یک واحد به نام سیستم جرقه زن وجود دارد که با تنظیم آن و همچنین تنظیم رگولاتور (تنظیم میزان ورودی گاز به موتور) را انجام میدهیم . در صورت تنظیم نبودن این دو واحد ، خسارات جبران ناپذیری به پیستونها و حتی میلنگ وارد می نمایید. این بخش حساسیت کار را نشان می دهد که باید فرد با تجربه در امر نصب و راه اندازی ژنراتور گازسوز را انجام نمایید.

بعد از انجام مراحلی همچون خط گاز و لوله کشی و تنظیمات رگولاتور و سیستم جرقه زن نوبت به حفاظت و فرمان دستگاه می رسد. در ژنراتور گازسوز در رنج های بالا هر دستگاه یک کامپیوتر صنعتی یا برد های مخصوص ژنراتور گازسوز جهت حفاظت و مانیتورینگ می باشد که در صورت نیاز باید تنظیم گردد و در پاین نوبت به استارت ژنراتور گازسور می رسد.

در صورت نیاز به نصب و راه اندازی ژنراتور گازسوز و تعمیرات آن با کارشناسان موسسه فنی اتحاد ارتباط برقرار نمایید.