کانوپی سایلنت

آگوست 23, 2022
کانوپی سایلنت

کانوپی سایلنت

کانوپی سایلنت یا کانوپی دیزل ژنراتور وظیفه کم کردن صدای زیاد دیزل ژنراتور هنگام کار و محافظت از دیزل ژنراتور در مقابل عوامل خارجی را دارد. […]